Regulamin

Sklepu Internetowego moskitiera-okienna.pl, którego właścicielem jest firma Bajt Mariusz Opałka


 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Właścicielem sklepu dostępnego pod adresem: www.moskitiera-okienna.pl jest firma BAJT Mariusz Opałka z siedzibą przy ul. Kaczorowy 92, 38-200 Jasło, posiadający numer NIP: 6851335525, REGON:370446373

  1. Realizacja sprzedaży w sklepie odbywa się według poniższego regulaminu.

  2. Złożenie zamówienia w sklepie oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z poniższego regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.

  3. Wymagania techniczne korzystania z usług sklepu internetowego: komputer posiadający dostęp do Internetu z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej, Mozilla Firefox lub Google Chrome.


 

II REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

  1. Zamówienia składać można całodobowo, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do godziny 16:00 (wyłączając dni wolne od pracy).

  2. Zakupy w sklepie internetowym mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest dokonanie wyboru produktów na stronie www.moskitiera-okienna.pl, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.

  3. Klient kompletuje zamówienie wybierając z oferty znajdującej się na stronie sklepu internetowego produkty oferowane do sprzedaży. Dodawanie artykułów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku “dodaj do koszyka”.
    Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i  obowiązkiem zapłaty.

  4. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

  5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny sugerowanej w sklepie internetowym, Klient ma prawo rezygnacji z zamówienia.

  6. Klient może wybrać następujące formy płatności za złożone zamówienie:

    1. Płatność z góry
      przelewem bankowym na konto sklepu: 
      BAJT Mariusz Opałka
      ul. Kaczorowy 92
      38-200 Jasło
      numer konta: 28 1050 1458 1000 0090 7209 8917
      tytułem: [numer zamówienia] lub numer wyceny

    2. Płatność z góry
      przez system płatności Przelewy24

      Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

      - wysyłka kurierem DPD
      - wysyłka Inpost Paczkomaty
      - odbiór osobisty

  7. Składając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością i zasadami odstąpienia od umowy do 14 dni od otrzymania towaru, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. 2017 poz. 683) i akceptuje jego postanowienia.

  8. Firma BAJT Mariusz Opałka, zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.

  9. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

  10. Firma BAJT Mariusz Opałka, realizuje wysyłki tylko na terenie Polski.


 

III WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

  1. Towar jest wysyłany do klienta za pośrednictwem kuriera DPD i Inpost Paczkomaty.

  2. Sklep dołoży wszelkich starań, aby wysłanie zamówionego towaru następowało najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty. W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie oraz numer listu przewozowego.

     

IV PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia odbioru zamówienia bez podania jakiejkolwiek przyczyny*.

    * UWAGA: Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: m.in - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – np. zakup moskitiery wykonanej na miarę wg podanych przez Klienta parametrów; zakup profilu w kawałkach, siatki i uszczelki uciętych na wymiar.
    W związku z powyższym nie będzie możliwości zwrotu wykonanych wg zamówienia Konsumenta moskitier oraz zakupionych uciętych na zamówiony przez Konsumenta wymiar komponentów. 

    Przepis z ustawy:

    Przedmioty wykonywane na zamówienie

    Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta:
    Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
    3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

     

  2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia, Zamawiający musi poinformować firmę BAJT Mariusz Opałka o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia nadanego przesyłką poleconą na adres: BAJT Mariusz Opałka ul. Kaczorowy 92, 38-200 Jasło lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@moskitiera-okienna.pl.
     
  3. Zamawiający może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego poniżej.

    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy: 
    (Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy
    DANE SPRZEDAJĄCEGO 
    .........................................
    .........................................
    Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej rzeczy:
    numer zamówienia .............................
    data zawarcia umowy .....................................
    data odbioru (jeśli produkt nie został jeszcze wysłany - nie podajemy) ................................................
    imię i nazwisko ................................................................................................................
    adres Kupującego ............................................................................................................

    Podpis Kupującego   
    ........................................
    (wymagany tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)
     
  4. Zamawiający ma obowiązek na własny koszt niezwłocznie odesłać produkt wraz z dowodem zakupu na adres sklepu internetowego www.moskitiera-okienna.pl (ul. Kaczorowy 92, 38-200 Jasło), nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zamawiający ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
     
  5. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający otrzymuje zwrot wszystkich wykonanych płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez BAJT Mariusz Opałka informacji o wykonaniu prawa odstąpienia.
     
  6. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Zamawiającego, chyba, że Zamawiający wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.


 

V REKLAMACJE I GWARANCJE

  1. BAJT Mariusz Opałka zobowiązany jest dostarczyć produkt bez wad.

  2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady techniczne, może on skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych (gwarancja - 12 miesięcy). W wyżej wymienionym przypadku prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.

  3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy, Zamawiający, po uprzednim ustaleniu tego ze Sprzedającym, powinien odesłać wadliwy produkt wraz z dowodem zakupu na adres sklepu internetowego www.moskitiera-okienna.pl  (38-200 Jasło, ul. Kaczorowy 92). Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

  4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.

  5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy całą otrzymaną od niego sumę lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek nieodpowiedniego użytkowania produktu przez Kupującego.
    Reklamacja powinna zawierać dokładny opis wady towaru oraz dzień powstania wady.


 

VI OCHRONA DANYCH

  1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez BAJT Mariusz Opałka, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 922).

  2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego www.moskitiera-okienna.pl jest BAJT Mariusz Opałka, ul. Kaczorowy 92, 38-200 Jasło. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, jak również akcji promocyjnych firmy BAJT Mariusz Opałka. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

  3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
    - w przypadku Zamawiającego, który korzysta w Sklepie internetowym z przesyłki kurierskiej DPD lub przesyłki INPOST Paczkomaty. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe pośrednikom realizującym przesyłki;
    - w przypadku Zamawiającego, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

  4. Dane osobowe Kupującego chronione ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.


 

VII POSTANOWNIA KOŃCOWE

  1. Firma BAJT Mariusz Opałka zastrzega sobie prawo do:
    - zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
    - wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu,
    - wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu,
    - przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

  3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby firmy BAJT Mariusz Opałka.

   Ciasteczka! Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka cookies