Zwroty

 

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci otrzymaną od Kupującego płatność.

Aby odstąpić od umowy, należy złożyć stosowne jednoznaczne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@moskitiera-okienna.pl

Kupujący po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą szczegółów zwrotu ma obowiązek na własny koszt niezwłocznie odesłać produkt na adres sklepu internetowego (BAJT Mariusz Opałka, ul. Kaczorowy 92, 38-200 Jasło), nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego, chyba, że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

UWAGA
Ograniczenie prawa do odstąpienia od umowy:
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: m.in - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – np. zakup moskitiery wykonanej na miarę wg podanych przez Klienta parametrów; zakup profilu, siatki i uszczelki uciętych na wymiar.

W związku z powyższym nie będzie możliwości zwrotu wykonanych wg zamówienia Konsumenta moskitier oraz zakupionych uciętych na wymiar komponentów.

(przepis z ustawy: Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: "Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb".)

 

 

   Ciasteczka! Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka cookies